OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Waarom is het formulier om tickets aan te maken veranderd?

Het doel van dit nieuwe formulier is om met een vragensysteem het proces voor het aanmaken van een ticket vollediger en preciezer te maken. Hiermee kan uw verzoek beter ingeschaald worden volgens het soort service, uw behoefte aan assistentie en hoe kritiek het is. Zo voorkomt het onnodige uitwisselingen tussen u en onze teams.