OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Wanneer zal mijn infrastructuur weer beschikbaar zijn?

Onze teams zijn hard aan het werk om de benodigde tijd om onze datacenters weer operationeel te krijgen, nauwkeurig te beoordelen op basis van lopende audits. Op dit moment:

  • SBG1: Het datacenter is nog niet in gebruik. Na inspectie en expertise hebben de technische teams toegang tot de ruimtes.
  • SBG2: Datacenter stilgelegd en veiliggesteld.
  • SBG3: Datacenter operationeel sinds 18-03.
  • SBG4: Datacenter operationeel.

Zodra de situatie verandert, zullen we u nauwkeurigere data verstrekken.