OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Hoe zet ik het Failover-IP van mijn oude, door het Straatsburg-incident getroffen server over naar een nieuwe server?

U kunt uw Failover-IP, dat aan uw oorspronkelijk in Straatsburg (SBG) gelokaliseerde server gekoppeld was, overzetten naar een andere server in Frankrijk. Hiervoor kunt u de volgende handleiding volgen: https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/ip-fo-move/
Volg de volgende handleiding om het IP op uw server te configureren: https://docs.ovh.com/gb/en/public-cloud/configure_a_failover_ip/