OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Ondanks dat ik een e-mail ontvangen heb waarin wordt gemeld dat mijn diensten binnenkort zullen worden hersteld, wil ik mijn Bare Metal Cloud-diensten in Straatsburg (SBG) vervangen door andere OVHcloud-oplossingen. Hoe kan ik gebruik maken van de gratis periode?

 Omdat we u drie maanden cadeau willen doen, beschikt u over:

  • een tegoed dat gelijk is aan het bedrag voor uw Bare Metal-diensten in Straatsburg (SBG) over de maand maart 2021;
  • een gratis bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de factuur van februari 2021 voor de zich in Straatsburg (SBG) bevindende Bare Metal-diensten. De voorwaarden voor het gebruik van dit bedrag zullen in een volgende e-mail aan u worden meegedeeld.