OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Ik had een Bare Metal Cloud-service in het SBG1-datacenter in Straatsburg, die in een van de 61A-, 61D- of 62A-ruimtes gehost werd. Mijn gegevens zijn herstelbaar. Hoe kan ik weer toegang tot mijn gegevens krijgen?

We zullen u tijdelijk opnieuw toegang geven tot deze Bare Metal Cloud-service. Te weten: geleidelijk vanaf donderdag 1 april 2021, onder bepaalde voorwaarden. Onze technici zullen uw fysieke machine naar het SBG4-datacenter verplaatsen en opnieuw aansluiten. Ze zullen uw machine tijdelijk activeren in de staat waarin deze verkeerde. Op de middellange termijn kunnen we niet het kwaliteits- en prestatieniveau garanderen dat vereist is voor een productieservice op deze machine. In uw Control Panel zal uw Bare Metal Cloud-service worden aangegeven als gelokaliseerd in SBG4 in plaats van SBG1. Daarnaast moeten we u melden dat, als u vRack gebruikt, dit niet meer beschikbaar is in het SBG4-datacenter. Om het serviceniveau te garanderen waartoe we ons verplicht hebben, raden we u daarom aan om uw gegevens te migreren naar een andere server *, die we u kunnen leveren in SBG of in een ander datacenter.

*(volledig op uw eigen verantwoordelijkheid)