OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Welke maatregelen heeft u getroffen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan?

We hebben onze preventiemaatregelen opgeschaald, zodra de epidemie door de WHO onderkend werd: verplaatsingen opschorten, extra maatregelen ter bewustwording van goede hygiënepraktijken en voor beveiliging van onze locaties.

Sinds de pandemie is afgekondigd, hebben we ter bescherming van onszelf en alle burgers besloten iedereen te laten thuiswerken (behalve medewerkers van fabrieken en datacenters) in alle OVHcloud-sites wereldwijd. Alle buitenlandse kantoren zijn gesloten, behalve Productie (waarvan we de ploegendiensten veranderd hebben om interacties tot het strikte minimum te beperken) en de datacenters. We zijn ons ervan bewust dat het beschermen van onze medewerkers bijdraagt aan het ziektevrij houden van anderen.