OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Hoe pas ik de vermelding van mijn product/service op mijn factuur aan?

Om de factuur makkelijker leesbaar te maken, worden de door u aangepaste namen voor uw producten/services en het OVHcloud-nummer hierop aangegeven.
Voor het aanpassen van de naam van uw product/service (met uitzondering van het product „domeinnaam“), gaat u naar uw Control Panel en naar de desbetreffende configuratiepagina.