OVHcloud Help centre

Hello. How can we help you?

Wat moet ik doen als mijn OVHcloud-account gehackt is?

Als er met uw OVHcloud-account gefraudeerd is (identiteit, betalingsmethode...), dan raden we u aan zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Dit kunt u doen op de website Politie NL met de keuze: „Ik ben opgelicht of er is gefraudeerd en wil aangifte doen of meer informatie“ onder „Bedrijven en organisaties“.

De politie maakt een schriftelijke verklaring en vraagt u deze te ondertekenen. Als u de aangifte heeft ontvangen, moet u ons een kopie hiervan sturen. Daarmee kunnen we ons interne proces starten.

Uw account-ID wordt dan geblokkeerd. De services, die door de fraudeur besteld zijn, worden gewist en automatisch gerestitueerd.

Tenslotte kunnen we, zodat u uw account weer gebruiken kunt, u vragen om uw e-mailadres en/of uw wachtwoord te veranderen via deze link: https://www.ovh.nl/cgi-bin/nl/procedure/procedureChangeEmail.cgi